Τα «κλειδιά» για την αύξηση των εξαγωγών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Δημήτρης Χριστούλιας

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Πολιτεία και επιχειρήσεις θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αυξηθούν οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, αναφέρει μελέτη που εκπόνησε η EY για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί η σημαντική μείωση του κόστους εργασίας ενώ στην περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών θα συμβάλει και η μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα το θεσμικό πλαίσιο, τα γραφειοκρατικά εμπόδια, το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, το φορολογικό καθεστώς και οι αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος δυσχεραίνουν την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Επίσης, στα σημαντικότερα εμπόδια συγκαταλέγονται η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού, εφοδιαστικής αλυσίδας οργάνωσης, τεχνογνωσίας,  πληροφόρησης και ρευστότητας καθώς και η αδυναμία επικοινωνίας σε ξένη γλώσσας.

Με στόχο της αύξηση των εξαγωγών η έρευνα παραθέτει μια σειρά από προτάσεις τόσο προς την Πολιτεία όσο και προς τις επιχειρήσεις.

Φορολογικά κίνητρα

Μεταξύ άλλων στις προτάσεις προς την Πολιτεία συγκαταλέγονται η δημιουργία ενός απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και τις επανεπενδύσεις, χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, δημιουργία εθνικής εμπορικής ταυτότητας (brand) καθώς και δημιουργία βιομηχανικών περιοχών και clusters. Επίσης στις προτάσεις προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μεγέθυνση των εξαγωγικών εταιρειών για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συνεργασίες και συμμετοχή στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και εστίαση στις εξαγωγές με υψηλό τεχνολογικό περιεχόμενο.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Μίχαλος, επεσήμανε ότι «οι ελληνικές επιχειρήσεις, μέσα στην καρδιά της κρίσης, έδειξαν ότι έχουν ικανότητες και επιμονή. Έδειξαν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν κάθε θετική παρέμβαση, κάθε μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να ενισχύσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές. Τώρα, θα πρέπει να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο άλμα μπροστά».

Από την πλευρά του ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, τόνισε ότι «οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει οι ίδιες να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και, μέσα από συνεργασίες, συγχωνεύσεις και συμπράξεις, να πετύχουν τη μεγέθυνσή τους και, άρα, μια καλύτερη θέση στο διεθνές εμπόριο».

Share.

Comments are closed.